Học thuyết đa trí tuệ
Banner image

Tổng quan

Trí thông minh được coi là thước đo tiềm năng học tập của trẻ và được đo bằng các phương pháp chuẩn hóa - như kiểm tra IQ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy trí thông minh không hề tĩnh - mà lại động và trẻ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời

Thuyết đa trí tuệ là một lý thuyết về trí thông minh của con người được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng, được nghiên cứu và công bố bởi tiến sĩ Howard Gardner. Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm: "Là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa" và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Image description
image
image
Các lợi ích phương pháp Học thuyết đa trí tuệ mang đến cho trẻ
Tại Brainy Kids Academy, chúng tôi hiểu rằng con bạn là duy nhất và có nhu cầu cá nhân, sở thích và điểm mạnh riêng. Bằng cách mở rộng tầm nhìn về trí thông minh và tạo cơ hội cho bé, Brainy Kids Academy có thể tận dụng thế mạnh của bé để bổ sung cho phần kém phát triển hơn. Theo phương pháp này, trí thông minh của con người được chia thành 8 loại hình thông minh là:
1 Trí thông minh ngôn ngữ
2 Trí thông minh không gian
3 Trí thông minh nội tâm
4 Trí thông minh quan hệ nhân sinh
5 Trí thông minh âm nhạc
6 Trí thông minh vận động
7 Trí thông minh thiên nhiên
8 Trí thông minh toán học
image