Chương trình MOET
Banner image

Tổng quan

Bắt đầu hình thành cho trẻ việc tiếp xúc, quan sát và khám phá về môi trường, thế giới xung quanh thông qua việc “Học mà chơi, chơi mà học” để phát triển toàn diện cho một đứa trẻ. Chương trình được Brainy Kids Academy xây dựng theo hướng "tối ưu hóa" phù hợp với từng nhóm tuổi bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Mỗi chủ đề đều chú trọng tạo cơ hội nhiều nhất cho trẻ được trải nghiệm và “nghiên cứu” sâu. Việc lựa chọn chủ đề dạy dựa trên các mối quan tâm, ý tưởng, sở thích của trẻ đồng thời kết hợp với các nội dung giáo dục theo yêu cầu.

Image description
image
image
Các lợi ích Chương trình MOET mang đến cho trẻ
Chương trình giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi. Trẻ được phát triển toàn diện về 5 lĩnh vực:
1 Ngôn ngữ
2 Nhận thức
3 Thể chất
4 Thẩm mỹ
5 Tình cảm – xã hội.
image